PLANLEGG

BESØKET

OPNINGSTIDER:


MÅN_ FRE 10.00-15.30 
LAURDAG   10.00-14.00



 

OMVISNING:

GRUPPE OVER 5 PERS

For omvisning, kontakt: postmottak@hoyanger.kommune.no

GALLERI: 500 KR

MUSEUM: 500 KR

 

UTSTILLINGAR I GUNNAR S. GALLERIET

GUNNAR S. GUNDERSEN

(1921 - 1983)

FAST UTSTILLING I 2. HØGDA

KURATOR: JAN KOKKIN

Utstillingsromma i Gunnar S. Gundersen-galleriet viser eit breitt utval av arbeida hans.

I det første rommet finn vi tidlege figur­ative teikningar, landskapsakvarellar og eit måleri med motiv frå Høyanger der han vaks opp. Den humoristiske sansen til kunstnaren kjem til uttrykk gjennom ein serie med motiv der han skildrar seg sjølv som høne basert på kallenamnet «Høna».

 

I det neste rommet finn ein døme på dei tidlege abstrakte komposisjonane til Gunnar S. frå byrjinga av 1950-talet til midten av 1960-talet. Det gjeld mellom anna Rød komposisjon frå 1954, som truleg er ei studie til kunstnaren si veggutsmykking i villaen til arkitekten Arne Korsmo i Planetveien 12 i Oslo.

 

I det siste rommet finn vi ein serie med serigrafiar som viser den originale stilen som kunstnaren arbeidde seg fram til på midten av 1960-tallet. Ein monter inneheld teikningar, persepsjons­studiar, smykke og fotografi av Gunnar S. og familien hans.