PLANLEGG

BESØKET

OPNINGSTIDER:

ONSDAG: 14.00 - 19.00
Stengt ONS. 11.09.19 

LAURDAG: 11.00 - 14.00

INNGANGSBILLETT:

1. HØGDA: GRATIS

2. HØGDA: 50 KR

OMVISNING:

GRUPPE OVER 5 PERS

For omvisning, kontakt: postmottak@hoyanger.kommune.no

GALLERI: 500 KR

BYVANDRING: 500 KR

MUSEUM: 500 KR

 

UTSTILLINGAR I GUNNAR S. GALLERIET

GUNNAR S. GUNDERSEN

(1921 - 1983)

FAST UTSTILLING I 2. HØGDA

KURATOR: JAN KOKKIN

Utstillingsromma i Gunnar S. Gundersen-galleriet viser eit breitt utval av arbeida hans.

I det første rommet finn vi tidlege figur­ative teikningar, landskapsakvarellar og eit måleri med motiv frå Høyanger der han vaks opp. Den humoristiske sansen til kunstnaren kjem til uttrykk gjennom ein serie med motiv der han skildrar seg sjølv som høne basert på kallenamnet «Høna».

 

I det neste rommet finn ein døme på dei tidlege abstrakte komposisjonane til Gunnar S. frå byrjinga av 1950-talet til midten av 1960-talet. Det gjeld mellom anna Rød komposisjon frå 1954, som truleg er ei studie til kunstnaren si veggutsmykking i villaen til arkitekten Arne Korsmo i Planetveien 12 i Oslo.

 

I det siste rommet finn vi ein serie med serigrafiar som viser den originale stilen som kunstnaren arbeidde seg fram til på midten av 1960-tallet. Ein monter inneheld teikningar, persepsjons­studiar, smykke og fotografi av Gunnar S. og familien hans.

Høyanger er ein del av eit større prosjekt som går over fem år der kunstnaren har arbeidd med omgrepet stad. .

Landskapet dominerer. Både i studie av naturen og i meir abstrakte arbeid som skildrar kjensla av å opphalde seg ein ukjent stad. 

I Gunnar S. Galleriet presenterer han arbeid som tar for seg staden Høyanger, draumar han hadde mens han sov på Siplo, og inntrykk han fekk på Dale, på Nova, på tur i fjellet eller inne på verket. 

Stein Are viser resultatet av sniktittinga, med skråblikk frå utsida, og i tillegg viser han eit breitt utval av arbeid frå resten av dette 5 år lange prosjektet. På den måten kan han også vise oss kven han er. Utstillinga inneheld både maleri, teikning, tresnitt, silketrykk, monotypi, video og lyd.

MELLOM

SIPLO OG NOVA

STEIN ARE KJÆRÅS DAHL

11. APRIL - 31. AUGUST

HØYANGER KUNSTLAG

1. HØGDA

 

ARRANGEMENT I GALLERIET

ONSDAGAR

14.00-15.00

5. KLASSE TIL 3. KLASSE VGS

TEIKNETIMEN

ONSDAGAR 

17.00-19.00​

STRIKKEKAFE

Gunnar S. Galleriet

Byporten, Høyanger

6993 Høyanger

postmottak@hoyanger.kommune.no​

Telefon: + 47 57 71 15 00

Kontakt oss: