HØYANGER INDUSTRISTADMUSEUM

OPNAR etter ombygging
25. JUNI KL.17.00

 

Opningtider på Høyanger Industristadmuseum:

Måndag til fredag kl.  10.00 - 15.30.
Laurdag kl. 10.00- 14.00.

 

Inngang:​

Vaksne: 50 kr

Born/skuleelev/student: gratis

Guidet omvisning i museet etter avtale, 500 kr per gruppe.
Byvandring i Høyanger tettstad etter avtale, 500 kr per gruppe.
For omvisning utanom sommarsesong, vennleg kontakt Høyanger kommune:
577 11 500 eller postmottak@hoyanger.kommune.no.
 

Høyanger Industristadmuseum held til i Byporten i Høyanger, Sogn og Fjordane. Museet vart offisielt opna 21/6-1997 av Einar Førde. 

1. etasje viser korleis Høyanger gjekk frå å vere ei jordbruksbygd tidleg på 1900-talet, til på få år å verte ein travel industristad. Her ser ein korleis industrien utvikla seg fram mot 1990-talet.

Museet sin 2. etasje tek føre seg samfunnsutviklinga, med kvardagsliv, butilhøve, kulturliv, krig og fagrørsle. I

1. etasje vert det også vist film.

Gunnar S. Galleriet

Byporten, Høyanger

6993 Høyanger

postmottak@hoyanger.kommune.no​

Telefon: + 47 57 71 15 00

Kontakt oss: