HØYANGER INDUSTRISTADMUSEUM

 
Høyanger 1953.jpg

Høyanger Industristadmuseum held til i Byporten i Høyanger, Sogn og Fjordane. Museet vart offisielt opna 21/6-1997 av Einar Førde. 

1. etasje viser korleis Høyanger gjekk frå å vere ei jordbruksbygd tidleg på 1900-talet, til på få år å verte ein travel industristad. Her ser ein korleis industrien utvikla seg fram mot 1990-talet.

Museet sin 2. etasje tek føre seg samfunnsutviklinga, med kvardagsliv, butilhøve, kulturliv, krig og fagrørsle. I

1. etasje vert det også vist film.